Hỗ trợ trực tuyến

   
Tư vấn 0904 666 837

   
Kinh Doanh 0904255969

Video clip

Chai TP3

- Nhựa chai, nút: LDPE
- Nhựa nắp: HDPE+Masterbatch  
- Trong lượng chai: 3.05gam
- Trọng lượng nắp:1.7 gam
- Trọng lượng nút: 1.5 gam
- Chiều cao tổng của chai : 48.55 mm
- Chiều ca tổng của nắp: 28.5mm

Sản phẩm liên quan

Chai TP7
Chai TP7
Chai TP6
Chai TP6
Chai TP5
Chai TP5
Chai TP4
Chai TP4
Chai TP2
Chai TP2
Bao bì TP1
Bao bì TP1
Top