Hỗ trợ trực tuyến

   
Tư vấn 0904 666 837

   
Kinh Doanh 0904255969

Video clip

Bao bì TP1

- Nhựa chai, nút: LDPE
- Nhựa nắp: HDPE+Masterbatch  
- Trong lượng chai: 3.05gam
- Trọng lượng nắp:1.7 gam
- Trọng lượng nút: 1.5 gam
- Chiều cao tổng của chai : 48.55 mm
- Chiều ca tổng của nắp: 28.5mm

Sản phẩm liên quan

Chai TP7
Chai TP7
Chai TP6
Chai TP6
Chai TP5
Chai TP5
Chai TP4
Chai TP4
Chai TP3
Chai TP3
Chai TP2
Chai TP2
Top